Fotogaléria
strana 1/4


  Vážené dámy a páni,

dovoľte mi predstaviť Vám firmu KM-KONSTRUKT s.r.o., ktorá ponúka:

a) vypracovanie výrobnej dokumentácie v programe AUTOCAD a AdvanceSteel (3D) pre oceľové konštrukcie:
  -priemyselných stavieb
  -občianskych stavieb
  -potrubných a kábelových mostov a podpier
  -obslužných plošín
  -schodíšť, zábradlí, rebríkov a roštov
b) vypracovanie dokumentácie a projektu priemyselných hál a technologických konštrukcií
c) vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
d) vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu a výmenu jestvujúcich oceľových konštrukcií
e) vypracovanie dokumentácie skutočného stavu.

Ďalej ponúka:
a) autorský a technický dozor pri realizácii nosných oceľových konštrukcií
b) poradenstvo a koordináciu prác s výrobou, montážou a ďalšou stavebnou činnosťou
c) komunikáciu aj v nemeckom jazyku

  Zárukou kvality vykonávaných prác sú 23-ročné skúsenosti v oblasti konštrukcie a predaja oceľových konštrukcií v zmysle STN 73 2601, ON 73 2603 a ostatných záväzných predpisov a noriem.


       Kontakt


KM-KONSTRUKT, s.r.o.
Ing. Miroslav Kačmár
Krivá 21, 040 01 Košice
Tel: 0911 615 136
E-mail: kmkonstrukt@gmail.com


zobraziť
na mape